Hvad koster det?

Træningen er gratis.

Hvis du visiteres til transport til og fra træning, er der en egenbetaling på 482 kr. pr. måned.