Hvilke træningsforløb kan jeg visiteres til?

Genoptræning – forløb som foregår både individuelt og på hold
Vedligeholdende træning – som udelukkende foregår på hold
Faldforebyggelse – individuelt i eget hjem eller som virtuel holdtræning
Hjemmegenoptræning – individuelt i eget hjem eller som virtuel holdtræning
Rådgivning/vejledning af terapeut – individuelt i eget hjem / få gange