Dagcenter 2 og 3

Dagcentret på Montebello modtager visiterede borgere, der bor hjemme. Du skal visiteres til dagcentret af Helsingør Kommunes Forebyggelse- og Visitations

Dagcentret er herudover også åbent for Plejehjemmet Montebellos beboere. 

Du kan blive visiteret til kørsel med taxa, hvis du ikke selv kan transportere dig til dagcentret.

Kørsel til dagcentret koster pr. måned kr. 521,00.
Kontingent til dagcentret koster pr. måned kr. 118,50.

Kørsel og kontingent til dagcentret skal du selv betale, og beløbet bliver trukket i din pension.

Det kan vi tilbyde i dagcentret

Vedligeholdende træning 
Aktiviteter 
Socialt samvær 
Aktiviteter og træning planlægges i samråd med brugerne. 


Dagcentret består af 2 kategorier:

Dagcenter 2
Du bliver visiteret som Dagcenter 2 bruger,  hvis du fortrinsvis er selvhjulpen.
Du kan visiteres fra 1 til 2 gange om ugen.

Der er visiteret  8-14 dagcenter 2 brugere dagligt enten i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 12.30 eller i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 14.30.

Dagcenter 3
Du bliver visiteret som Dagcenter 3 bruger,  hvis du har brug for hjælp.
Du kan visiteres fra 1 til 5 gange om ugen.

Dagcenter 3 modtager 14-17 deltagere dagligt i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 14.30.