Dagcenter

Dagcentret på Montebello modtager visiterede borgere, der bor hjemme og Montebellos beboere.

Som hjemmeboende skal du visiteres til dagcentret af Helsingør Kommunes Forebyggelse- og Visitationsudvalg.

Du kan blive visiteret til kørsel med taxa, hvis du ikke selv kan transportere dig til dagcentret.

Kørsel til dagcentret koster pr. måned kr. 521,00.
Kontingent til dagcentret koster pr. måned kr. 118,50.

Kørsel og kontingent til dagcentret skal du selv betale, og beløbet bliver trukket i din pension.

Det kan vi tilbyde i dagcentret

Vedligeholdende træning 
Aktiviteter 
Socialt samvær 
Aktiviteter og træning planlægges i samråd med brugerne. 


Dagcentret er åbent mandag til fredag kl. 9.00 - 15.00

Visiterede dagcentre