Helsingør Kommunes træningstilbud

I Helsingør kommune er træningstilbud fordelt på: 

HRT – Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, som varetager al træning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven er genoptræning i tilknytning til en genoptræningsplan. 

Montebello, som varetager al træning efter Serviceloven. TeamTræning på Montebello varetager al genoptræning til afhjælpning af funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. 

Team træning på Montebello er en gruppe af ergo- og fysioterapeuter som i samarbejde med hjemmepleje, visitator og praktiserende læge koordinerer og sikrer sammenhæng i træningsforløb for den enkelte borger. 

Målet med træningen er, at den enkelte borger får øget sine forudsætninger for at klare sig i hverdagen. 

Al træning på Montebello foregår ambulant.