Hvordan bliver jeg visiteret til træning på Montebello?

Du selv, din familie eller din læge skal kontakte Forebyggelse og Visitation med henblik på visitation til genoptræning.

Hvis du har behov for det, har du mulighed for at blive visiteret til transport til og fra træningen. Transporten skal også visiteres af Forebyggelse og Visitation.

Når du er visiteret til træning, foregår al kommunikation omkring det enkelte forløb med TeamTræning på Montebello.