Ledige stillinger

Lige nu søger vi:

Social- og sundhedsassistent til dagcentret. Læs mere og søg jobbet her: dagcenter

Vagtplanlægger. Læs mere og søg jobbet her: vagtplanlægger

Social- og sundhedshjælpere. Læs mere og søg jobbet her: Social- og sundhedshjælpere

Sygeplejerske til aftenvagt. Læs mere og søg jobbet her: Sygeplejerske

Social- og sundhedsassistent til aftenvagt: læs mere og søg jobbet her: Social- og sundhedsassistent

Timelønsansat i plejen

Er du interesseret i at blive timelønsansat i plejen, så ring til Sille Lund på tlf. 49 28 14 46 eller til Jette Laurentiussen på tlf. 49 28 14 43.

Ansættelsesudvalg Montebello ønsker at være en arbejdsplads med interesserede, udviklingsorienterede og stabile sygeplejerskearbejdere. Derfor er det første interview med potentielle nye medarbejdere af største betydning.

For at skabe bredde og rummelighed i udvælgelsesproceduren har Montebello sammensat et ansættelsesudvalg, som består af medarbejdere på tværs af teams samt 1-2 afsnitsledere og plejehjemslederen. Hvis du inviteres til en ansættelsessamtale, skal du derfor forvente at møde 4-5 personer omkring bordet. Byrådet har besluttet, at der skal indhentes straffeattest ved ansættelse af personale, der kommer i borgerens hjem. Du skal derfor fremvise straffeattest, hvis du inviteres til en ansættelsessamtale.

A-med mødes ca. 10 gange årligt

Montebello har et velfungerende A-med, hvor hvert team er repræsenteret af en medarbejdervalgt deltager. Herudover deltager tillidsrepræsentanten og ledelsen. I A-med drøftes personaleforhold, arbejdsforhold, samarbejde og arbejdsmiljø, bl.a. årets virksomhedsplan, økonomi og sygestatistik samt særlige fokusområder.