Kriterier for at flytte ind

Helsingør Kommunes centrale visitationsudvalg visiterer og anviser boligerne efter de vedtagne kvalitetsstandarder.

Plejeboligerne på Montebello ejes af Boligselskabet af 1961 Tikøb, ved DOMEA. Beboerne er derfor omfattet af en lejekontrakt. 

Huslejen udregnes af Domea og er fastsat på grundlag af boligens og fællesarealernes størrelse og de dermed forbundne omkostninger. 

Hvis du har behov for hjælp til afklaring af din økonomi i forbindelse med din indflytning, kan du henvende dig til pensionistvejlederen i Helsingør Kommune, som vil være behjælpelig med rådgivning og vejledning. I særlige tilfælde kan pensionistvejlederen også hjælpe med lejekontrakten. Pensionistvejlederen kan kontaktes på telefonnummer 49 28 29 19.

Grundplan boligen

Huslejepris pr. 01.04.2020