Kriterier for at flytte ind

Beboerne visiteres til boligerne af Helsingør Kommunes centrale visitationsudvalg efter de vedtagne kvalitetsstandarder.

Plejeboligerne på Montebello ejes af Boligselskabet af 1961 Tikøb, ved DOMEA. Beboerne er derfor omfattet af en lejekontrakt. 

Huslejen udregnes af kommunen og er fastsat på grundlag af boligens og fællesarealernes størrelse og de dermed forbundne omkostninger – og beboerens indkomstforhold.

Hvis du har behov for hjælp til afklaring af din økonomi i forbindelse med din indflytning, kan du henvende dig til pensionistvejlederen i Helsingør Kommune, som vil være behjælpelig med rådgivning og vejledning. I særlige tilfælde kan pensionistvejlederen også hjælpe med lejekontrakten.