Montebello Posten

Hver måned udkommer Montebello-posten, som er vores interne avis med aktuelle informationer til beboerne.