Plejen af beboere

Vores kerneopgave er at sikre den enkelte beboer et så aktivt, værdigt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt.

Det er vores mål at have en kvalificeret, interesseret, udviklingsorienteret og stabil medarbejderstab samt et godt arbejdsmiljø til gavn og tryghed for beboerne