Det gode plejehjemsliv

Overgangen til livet på Montebello

At flytte på plejehjem kan være en stor forandring i livet, og det kan tage tid at vænne sig til de nye omgivelser og rammer for hverdagen.
Som oftest har tiden inden beslutning om plejehjem været præget af sygdom, funktionsnedsættelser og måske hospitalsindlæggelser.
Montebello bestræber sig på at lette overgangen.

Vi har fokus på:

 • At sikre den gode indflytning og kommunikation med pårørende
 • Velkomst og introduktion med sygeplejerske
 • Indflytningssamtale med leder og samtidig forventningsafstemning
 • Fokus på livshistorien og på beboerens ressourcer og ønsker
 • Inklusion i enhedens fællesskab
 • Tildeling af kontaktperson med særlig indsigt i beboerens behov

Hjemlighed

Plejehjemmet er beboernes hjem og hverdagen leves både i beboerens egen bolig og i samvær med de øvrige beboere i enheden i forbindelse med måltiderne og forskellige aktiviteter.
Montebello bestræber sig på forstærke oplevelsen af hjemlighed ved at:

 • Respektere beboernes ret til privatliv
 • Pårørende og andre besøgende føler sig velkomne som gæster
 • Indrette fællesområder med hjemligt præg
 • Beboerne naturligt deltager i hverdagens gøremål – i det omfang de kan
 • At sikre indflydelse på egen døgnrytme
 • At sikre indflydelse på aktiviteter

Faglighed

Fagligheden på plejehjemmet sikrer beboerne en professionel, individuel og tryg pleje, behandling og omsorg.

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og terapeuter.

Vi har tilknyttet en gruppe af timeafløsere, som efter oplæring hjælper os i ferieperioder.

Vi sikrer en løbende høj faglighed ved:

 • At møde beboerne med omsorgsfuldt og professionelt nærvær
 • At være tilgængelige i hverdagen
 • Daglige vidensdelingsmøder med systematisk gennemgang af beboerne
 • Løbende sidemandsoplæring inden for dokumentation
 • Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder
 • Løbende optimering af vores arbejdsgange
 • Fælles indstilling til at vi altid kan blive dygtigere

Livskvalitet

Et godt liv – en god hverdag er noget vi alle stræber efter.
Men vi kan have meget forskellige opfattelser af, hvordan det gode liv bedst leves.
For de fleste har det dog stor betydning at kunne klare basale funktioner som påklædning, toiletbesøg og spisning selv.
Det er forbundet med livskvalitet at kunne klare mest muligt selv og vi ved også, at gode velsmagende måltider i hyggelige rammer er med til at give hverdagen mening.

På Montebello bestræber vi os på at:

 • Beboerne får mulighed for at klare mest muligt selv
 • Motivere til aktiviteter som bevarer funktionsevnen
 • Styrke beboernes evne til at deltage i og bidrage til fællesskabet
 • Tilbyde måltider af høj kvalitet baseret på årstidens råvarer
 • Styrke det gode samarbejde med vores frivillige – til gavn for beboerne