Overgangen til livet på Montebello

At flytte på plejehjem er en stor forandring i livet, og det tager tid at vænne sig til de nye omgivelser og rammer for hverdagen.
Som oftest har tiden inden beslutning om plejehjem været præget af sygdom, funktionsnedsættelser og måske hospitalsindlæggelser.
Montebello bestræber sig på at lette overgangen med disse indsatser:

  • At sikre den gode indflytning og kommunikation med pårørende
  • Velkommen og introduktion med sygeplejerske
  • Indflytningssamtale med leder og samtidig forventningsafstemning
  • Fokus på livshistorien og på beboerens ressourcer og ønsker
  • Inklusion i enhedens fællesskab
  • Tildeling af kontaktperson med særlig indsigt i beboerens behov