Kultur og værdier

Montebellos kultur skal give mening, retning og værdi for alle.

Kulturen skabes ud fra fælles værdier, som vi alle naturligt værner om, og som er med til at styrke Montebello som plejehjem og som arbejdsplads.
En kultur som er særlig for Montebello, og som vi gerne vil være stolte af.

Mission

Helt overordnet er det Montebellos mission at skabe rammen for et aktivt, værdigt og meningsfyldt liv.
Det gør vi ved at sikre beboernes selvstændighed i hverdagen med inddragelse i alle væsentlige beslutninger vedr. pleje, omsorg og trivsel.

Vision

Vi ønsker at være kendt for at levere en høj faglig standard i alle vores ydelser.
Vi ønsker at være kendt for at skabe tryghed og trivsel i hjemlige rammer.
Vi ønsker at være kendt som en attraktiv arbejdsplads.