Montebellos organisering

Montebellos 60 beboere er fordelt i 6 enheder:

  • I underetagen bor der 9 beboere i hver enhed
  • På øverste etage bor der 11 beboere i hver enhed

Personalet er fordelt i 2 afsnit:

  • Afsnit 1 med ansvar for beboerne i enhederne 1, 4 og 5 og med leder
    Sille Lund tlf. 49 28 14 46
  • Afsnit 2 med ansvar for beboerne i enhederne 2, 3 og 6 og med leder
    Sille Lund tlf. 49 28 14 46

Den daglige bemanding er opdelt i dag–, aften- og nattevagter efter en vejledende rettesnor for hvor mange og hvilke kompetencer, der skal være til stede i hver vagt.

Montebello er praktiksted for hjælpere, assistenter og sygeplejestuderende, hvilket er med til at højne læringsmiljøet for alle.