Praktiske forhold omkring din indflytning

Når du har sagt ja til at flytte ind på Montebello, vil boligselskabet DOMEA fremsende en lejekontrakt og en opkrævning på depositum og den første måneds husleje. Denne skal betales i løbet af få dage.

Når lejligheden er meldt klar til indflytning, forventer vi, at du flytter ind straks. Som lejer skal du selv eller din familie arrangere og betale for flytningen.

Indflytningen

Vi aftaler et tidspunkt, hvor Montebellos servicemedarbejder sammen med dig eller dine pårørende kan deltage i syn af lejligheden samt udlevere nøgler.

Vi kan desværre ikke hjælpe med flytningen, men beder dig og din familie om selv at sørge for dette. Opsætning af gardiner, lamper eller andre el-installationer skal du også selv sørge for. 

I forbindelse med din indflytning bliver du og/eller dine pårørende inviteret til en samtale med lederen af det afsnit, hvor du skal bo. Under samtalen bliver forventningerne til dagligdagen og dine muligheder afstemt med den service, du har krav på i forhold til kvalitetsstandarden

Du skal ved din indflytning udfylde og underskrive en Servicepakkeaftale som leveres af Montebello - herunder hører måltider, rengøring, tøjvask m.m.

Boligen

Boligen er først og fremmest dit hjem, som skal indrettes efter dine ønsker, men det er også en arbejdsplads for vores medarbejdere og derfor omfattet af arbejdsmiljølovgivningen.

I boligen er der køleskab, seng og madras som fast inventar. Herudover skal du selv medbringe dine egne møbler, gardiner, evt. malerier samt tøj. Desuden anbefales det at medbringe en ny affaldsspand og evt. en snavsetøjkurv. Sengelinned og håndklæder, toilet- og rengøringsartikler indgår i servicepakken. Vi anbefaler, at du ikke medbringer gulvtæpper, da det øger risikoen for fald og er uforeneligt med de hjælpemidler, som skal bruges i plejen af dig. 

Hjælpemidler

Hvis du har hjælpemidler - bortset fra ganghjælpemidler som f.eks. kørestol eller rollator - udlånt af Hjælpemiddelcentralen, skal disse returneres, og du får nye udleveret på Montebello. Vores fysioterapeut vil sørge for dette.

Der skal ved indretningen tages hensyn til de hjælpemidler, som du bruger i hverdagen og de hjælpemidler, som personalet skal bruge i plejen af dig. 

Montebellos arbejdsmiljøleder og din kontaktperson skal derfor udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) efter din indflytning og kan på baggrund af denne foretage  nødvendige ændringer i din indretning. 

Har du med tiden brug for mere pleje, kan arbejdsmiljølederen efter en ny APV bede om, at du får et eller flere møbler fjernet eller ommøbleret. 

Ændringsforslag og løsninger vil altid blive drøftet med dig.