Praktiske forhold omkring din indflytning

Når du har sagt ja til at flytte ind på Montebello, vil boligselskabet DOMEA fremsende en lejekontrakt og en opkrævning på depositum og den første måneds husleje. Denne skal betales i løbet af få dage.

Når lejligheden er meldt klar til indflytning, forventer vi, at du flytter ind straks. Som lejer skal du selv eller din familie arrangere og betale for flytningen.

Indflytningen

Vi aftaler et tidspunkt, hvor Montebellos servicemedarbejder sammen med dig eller dine pårørende kan deltage i syn af lejligheden, samt udlevere nøgler. Opsætning af lamper eller andre el-installationer skal du selv sørge for.

Vi kan desværre ikke hjælpe med at få fjernet eller flyttet møbler, men vil bede dig og din familie om selv at foranstalte dette. 

I forbindelse med din indflytning vil du og/eller dine pårørende blive inviteret til en samtale med lederen af det afsnit, hvor du skal bo. Under samtalen vil forventningerne til dagligdagen og dine muligheder blive afstemt med den service du har krav på i forhold til visitationen. 

Du skal ved din indflytning udfylde og underskrive en Servicepakkeaftale som leveres af Montebello - herunder hører måltider, rengøring, tøjvask m.m.

Boligen

Boligen er først og fremmest dit hjem, som skal indrettes efter dine ønsker, men det er også en arbejdsplads for vores medarbejdere og derfor omfattet af arbejdsmiljølovgivningen.

I boligen er der køleskab, seng og madras som fast inventar. Herudover skal du selv medbringe dine egne møbler, evt. malerier samt tøj. Desuden anbefales det at medbringe en ny affaldsspand og evt. en snavsetøjkurv. Sengelinned og håndklæder, toilet- og rengøringsartikler indgår i servicepakken. Vi anbefaler, at du ikke medbringer gulvtæpper, da det øger risikoen for fald og er uforeneligt med de hjælpemidler, som skal bruges i plejen af dig. 

Hjælpemidler

Hvis du har hjælpemidler - bortset fra ganghjælpemidler som f.eks. kørestol eller rollator - udlånt af Hjælpemiddelcentralen, skal disse returneres, og du får nye udleveret på Montebello. Vores terapeut vil sørge for dette.

Der skal ved indretningen tages hensyn til de hjælpemidler, som du bruger i hverdagen og de hjælpemidler, som personalet er forpligtiget til at bruge i plejen af dig. 

Montebellos sikkerhedsleder og din kontaktperson skal derfor udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) efter din indflytning og kan på baggrund af denne forlange nødvendige ændringer. 

Bliver du med tiden mere plejekrævende, kan sikkerhedslederen efter en ny APV bede om, at du får et eller flere møbler fjernet eller ommøbleret. 

Ændringsforslag og løsninger vil altid blive drøftet med dig.