Hjælpemidler

Hvis du har hjælpemidler - bortset fra ganghjælpemidler som f.eks. kørestol eller rollator - udlånt af Hjælpemiddelcentralen, skal disse returneres, og du får nye udleveret på Montebello. Vores fysioterapeut vil sørge for dette.

Der skal ved indretningen tages hensyn til de hjælpemidler, som du bruger i hverdagen og de hjælpemidler, som personalet skal bruge i plejen af dig. 

Montebellos arbejdsmiljøleder og din kontaktperson skal derfor udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) efter din indflytning og kan på baggrund af denne foretage  nødvendige ændringer i din indretning. 

Har du med tiden brug for mere pleje, kan arbejdsmiljølederen efter en ny APV bede om, at du får et eller flere møbler fjernet eller ommøbleret. 

Ændringsforslag og løsninger vil altid blive drøftet med dig.