Hjælpemidler

Hvis du har hjælpemidler - bortset fra ganghjælpemidler som f.eks. kørestol eller rollator - udlånt af Hjælpemiddelcentralen, skal disse returneres, og du får nye udleveret på Montebello. Vores terape...

Der skal ved indretningen tages hensyn til de hjælpemidler, som du bruger i hverdagen og de hjælpemidler, som personalet er forpligtiget til at bruge i plejen af dig. 

Montebellos sikkerhedsleder og din kontaktperson skal derfor udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) efter din indflytning og kan på baggrund af denne forlange nødvendige ændringer. 

Bliver du med tiden mere plejekrævende, kan sikkerhedslederen efter en ny APV bede om, at du får et eller flere møbler fjernet eller ommøbleret. 

Ændringsforslag og løsninger vil altid blive drøftet med dig.