Montebello som plejehjem

Plejehjemmet Montebello er et kommunalt plejehjem med 60 plejeboliger.

Boligerne er beliggende i et naturskønt område i hjertet af Helsingør.

Ejendommen er ejet af Boligselskabet af 1961 i Tikøb, men det er DOMEA, der administrerer lejekontrakter, husleje, istandsættelse m.v.

Til plejehjemmet er knyttet en centerdel med administration, dagcenter, træningsafdeling og en café.

Plejeboligerne på Montebello ejes af Boligselskabet af 1961 Tikøb, ved DOMEA. Beboerne er derfor omfattet af en lejekontrakt. Huslejen udregnes af Domea og er fastsat på grundlag af boligens og fællesarealernes størrelse og de dermed forbundne omkostninger.

Boligerne og de fysiske rammer for Montebello er 60 plejeboliger fordelt i en lav bebyggelse i to etager.

Boligerne i underetagen har eget lille terrassestykke, mens boligerne på øverste etage har altan.

De fleste boliger vender ud til den smukke Montebello Park. Selve boligen er på 39 m² + et depotrum. Hertil kommer 30 m², som er fællesareal.

Boligen er ældre- og handicapegnet med eget tekøkken, bad og toilet, samt et lille opbevaringsrum på ca. 1½ m².

Se grundplan for boligen

Se huslejepris pr. 01.04.2023

 

Helsingør Kommunes centrale visitationsudvalg visiterer og anviser boligerne efter de vedtagne kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarder for sundhed og omsorg

 

 

Hvis du har behov for hjælp til afklaring af din økonomi i forbindelse med din indflytning, kan du henvende dig til pensionistvejlederen i Helsingør Kommune, som vil være behjælpelig med rådgivning og vejledning. I særlige tilfælde kan pensionistvejlederen også hjælpe med lejekontrakten.

Pensionistvejlederen kan kontaktes på telefonnummer 25 31 29 19.

Når du har sagt ja til at flytte ind på Montebello, vil boligselskabet DOMEA fremsende en lejekontrakt og en opkrævning på depositum og den første måneds husleje.

Denne skal betales i løbet af få dage. Når lejligheden er meldt klar til indflytning, forventer vi, at du flytter ind straks. Som lejer skal du selv eller din familie arrangere og betale for flytningen.

Indflytningen:

Vi aftaler et tidspunkt, hvor Montebellos servicemedarbejder sammen med dig eller dine pårørende kan deltage i syn af lejligheden samt udlevere nøgler.

Vi kan desværre ikke hjælpe med flytningen, men beder dig og din familie om selv at sørge for dette. Opsætning af gardiner, lamper eller andre el-installationer skal du også selv sørge for. 

I forbindelse med din indflytning bliver du og/eller dine pårørende inviteret til en samtale med lederen af det afsnit, hvor du skal bo. Under samtalen bliver forventningerne til dagligdagen og dine muligheder afstemt med den service, du har krav på i forhold til kvalitetsstandarden

Du skal ved din indflytning udfylde og underskrive en Servicepakkeaftale som leveres af Montebello - herunder hører måltider, rengøring, tøjvask m.m.

Boligen:

Boligen er først og fremmest dit hjem, som skal indrettes efter dine ønsker, men det er også en arbejdsplads for vores medarbejdere og derfor omfattet af arbejdsmiljølovgivningen.

I boligen er der køleskab, seng og madras som fast inventar. Herudover skal du selv medbringe dine egne møbler, gardiner, evt. malerier samt tøj. Desuden anbefales det at medbringe en ny affaldsspand og evt. en snavsetøjkurv. Sengelinned og håndklæder, toilet- og rengøringsartikler indgår i servicepakken. Vi anbefaler, at du ikke medbringer gulvtæpper, da det øger risikoen for fald og er uforeneligt med de hjælpemidler, som skal bruges i plejen af dig. 

Hjælpemidler:

Hvis du har hjælpemidler - bortset fra ganghjælpemidler som f.eks. kørestol eller rollator - udlånt af Hjælpemiddelcentralen, skal disse returneres, og du får nye udleveret på Montebello. Vores fysioterapeut vil sørge for dette.

Der skal ved indretningen tages hensyn til de hjælpemidler, som du bruger i hverdagen og de hjælpemidler, som personalet skal bruge i plejen af dig. 

Montebellos arbejdsmiljøleder og din kontaktperson skal derfor udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) efter din indflytning og kan på baggrund af denne foretage  nødvendige ændringer i din indretning. 

Har du med tiden brug for mere pleje, kan arbejdsmiljølederen efter en ny APV bede om, at du får et eller flere møbler fjernet eller ommøbleret. 

Ændringsforslag og løsninger vil altid blive drøftet med dig. 

Priser:

Se huslejepris pr. 01.04.2023

Se Servicepakke 2023

 

Ved indflytning underskriver du en servicepakkeaftale, som indeholder:

Fuldkost eller specialkost, bestående af morgenmad, et koldt og et varmt måltid, mellemmåltid samt drikkelse. Øvrige serviceydelser: vinduespudsning, vask af personligt tøj, leje og vask af sengelinned og håndklæder, toiletartikler, rengøringsartikler inkl. rengøring, aktivitetskontingent samt forsikring.

Betaling af servicepakken opkræves via PBS-betalingsservice.

Vi anbefaler, at du tegner hele pakken. Du får ved forventningssamtalen udleveret en specifikation af, hvad de enkelte dele af servicepakken indeholder. Vær opmærksom på at du selv skal betale for f.eks.: Radio/TV-licens, telefon, tøj, sko, fornøjelser, tobak, øl, vin, spiritus, medicin, fodpleje, frisør, materialer, der bruges i dagcenter samt udflugter.

Se Servicepakke 2023

Hver måned udkommer Montebello-posten, som er vores interne avis med aktuelle informationer til beboerne.

De seneste numre:

Montebello Posten september

Montebello Posten juli/august

Montebello Posten Juni

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores kerneopgave er at sikre den enkelte beboer et så aktivt, værdigt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt.

Det er vores mål at have en kvalificeret, interesseret, udviklingsorienteret og stabil medarbejderstab samt et godt arbejdsmiljø til gavn og tryghed for beboerne.

Det gode plejehjemsliv:

Overgangen til livet på Montebello:

At flytte på plejehjem kan være en stor forandring i livet, og det kan tage tid at vænne sig til de nye omgivelser og rammer for hverdagen.
Som oftest har tiden inden beslutning om plejehjem været præget af sygdom, funktionsnedsættelser og måske hospitalsindlæggelser.
Montebello bestræber sig på at lette overgangen.

Vi har fokus på:

 • At sikre den gode indflytning og kommunikation med pårørende
 • Velkomst og introduktion med sygeplejerske
 • Indflytningssamtale med leder og samtidig forventningsafstemning
 • Fokus på livshistorien og på beboerens ressourcer og ønsker
 • Inklusion i enhedens fællesskab
 • Tildeling af kontaktperson med særlig indsigt i beboerens behov

Hjemlighed:

Plejehjemmet er beboernes hjem og hverdagen leves både i beboerens egen bolig og i samvær med de øvrige beboere i enheden i forbindelse med måltiderne og forskellige aktiviteter.
Montebello bestræber sig på forstærke oplevelsen af hjemlighed ved at:

 • Respektere beboernes ret til privatliv
 • Pårørende og andre besøgende føler sig velkomne som gæster
 • Indrette fællesområder med hjemligt præg
 • Beboerne naturligt deltager i hverdagens gøremål – i det omfang de kan
 • At sikre indflydelse på egen døgnrytme
 • At sikre indflydelse på aktiviteter

Kultur og værdier:

Faglighed:

Plejehjemmet er beboernes hjem og hverdagen leves både i beboerens egen bolig og i samvær med de øvrige beboere i enheden i forbindelse med måltiderne og forskellige aktiviteter.
Montebello bestræber sig på forstærke oplevelsen af hjemlighed ved at:

 • Respektere beboernes ret til privatliv
 • Pårørende og andre besøgende føler sig velkomne som gæster
 • Indrette fællesområder med hjemligt præg
 • Beboerne naturligt deltager i hverdagens gøremål – i det omfang de kan
 • At sikre indflydelse på egen døgnrytme
 • At sikre indflydelse på aktiviteter

Et godt liv – en god hverdag er noget vi alle stræber efter.

Men vi kan have meget forskellige opfattelser af, hvordan det gode liv bedst leves.
For de fleste har det dog stor betydning at kunne klare basale funktioner som påklædning, toiletbesøg og spisning selv.
Det er forbundet med livskvalitet at kunne klare mest muligt selv og vi ved også, at gode velsmagende måltider i hyggelige rammer er med til at give hverdagen mening.

På Montebello bestræber vi os på at:

 • Beboerne får mulighed for at klare mest muligt selv
 • Motivere til aktiviteter som bevarer funktionsevnen
 • Styrke beboernes evne til at deltage i og bidrage til fællesskabet
 • Tilbyde måltider af høj kvalitet baseret på årstidens råvarer
 • Styrke det gode samarbejde med vores frivillige – til gavn for beboerne